Obec Mlynčeky

Faktúra

fa za zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 12/2022

Identifikácia

Číslo faktúry: 475/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marius Pedersen, a.s.

Adresa dodávateľa: stredisko Žakovce, 059 73 Žakovce 189

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet faktúry: fa za zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 12/2022

Fakturovaná suma: 1112.27 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 05.01.2023

Dátum doručenia: 11.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty