Obec Mlynčeky

Faktúra

fa za uhradu elektrickej energie - verejné osvetlenie

Identifikácia

Číslo faktúry: 477/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: fa za uhradu elektrickej energie - verejné osvetlenie

Fakturovaná suma: 882.26 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.01.2023

Dátum doručenia: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty