Obec Mlynčeky

Faktúra

fa za prevádzkovanie ver. kanalizácie za I. Q. 2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 7/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: VaK SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52110478

Predmet faktúry: fa za prevádzkovanie ver. kanalizácie za I. Q. 2023

Fakturovaná suma: 451.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.01.2023

Dátum doručenia: 16.01.2023

Datum zverejnenia: 24.01.2023

Dokumenty