Obec Mlynčeky

Faktúra

predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ r. 2014

Identifikácia

Číslo faktúry: 166/2013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: IURA EDITION, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 48, Bratislava 2

IČO dodávateľa: 31348262

Predmet faktúry: predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ r. 2014

Fakturovaná suma: 69.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.12.2013

Dátum doručenia: 11.12.2013

Datum zverejnenia: 07.01.2014

Dokumenty