Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
02.10.2014 elektrika 10/2014
118/2014
665.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 24.09.2014 01.10.2014
10.09.2014 uloženie odpadu na skládke Ľubica
94/2014
238.79 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Ľubica 01.08.2014 07.08.2014
10.09.2014 rozbor vody
95/2014
82.56 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská vodár. prev. spol. a.s. 07.08.2014 12.08.2014
10.09.2014 telefón - pevná sieť
96/2014
40.91 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 03.08.2014 12.08.2014
10.09.2014 mobil
97/2014
44.98 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 08.08.2014 12.08.2014
10.09.2014 publikácia - Komentár k zákonu o obecnom zriadení
98/2014
53.00 € s DPH Obec Mlynčeky RVC-ZO so sídlom v Štrbe 18.08.2014 20.08.2014
10.09.2014 elektrika - opravná fa za r. 2013 - dobropis
99/2014
3.62 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 14.08.2014 20.08.2014
10.09.2014 reklamné predmety
100/2014
142.90 € s DPH Obec Mlynčeky LIM PO, s.r.o. 19.08.2014 22.08.2014
10.09.2014 overenie súladu výročnej správy s konsolid.účtovnou závierkou
101/2014
200.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Daniela Dudová 26.08.2014 28.08.2014
10.09.2014 elektrika 9/2014
102./2014
665.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 22.08.2014 02.09.2014
10.09.2014 TKO za 8/2014
103/2014
375.50 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby s.r.o. 27.08.2014 02.09.2014
10.09.2014 poskytovanie OTP - ČOV za 8/2014
104/2014
99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekolog.služby 31.08.2014 04.09.2014
10.09.2014 zemný plyn 9/2014
105/2014
390.00 € s DPH Obec Mlynčeky RWE Gas Slovensko s.r.o. 01.09.2014 08.09.2014
10.09.2014 uloženie odpadu na skládke Ľubica za 8/2014
106/2014
251.75 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Ľubica 02.09.2014 08.09.2014
10.09.2014 telefón - pevná sieť za 8/2014
107/2014
41.27 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 03.09.2014 10.09.2014
Zobrazených 1996 - 2010 z celkových 2462.
1 2 130 131 132 134 136 137 138 164 165