Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
24.05.2012 zvoz a triedenie separovaného odpadu
49/2012
246.71 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby Kežmarok 10.04.2012 12.04.2012
24.05.2012 predplatné Poradca 2012
50/2012
18.00 € s DPH Obec Mlynčeky Poradca s.r.o. 13.04.2012 17.04.2012
24.05.2012 Faktúra za mobil
51/2012
55.66 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 08.04.2012 16.04.2012
24.05.2012 Príručka
52/2012
21.00 € s DPH Obec Mlynčeky RVC-ZO Štrba 04.04.2012 16.04.2012
24.05.2012 stavebno-technický posudok s rozpočtom
53/2012
234.00 € s DPH Obec Mlynčeky Ing.arch.Jozef Figlár 13.04.2012 16.04.2012
24.05.2012 za zvukový záznam-obecný rozhlas
54/2012
33.50 € s DPH Obec Mlynčeky Slovgram 13.04.2012 17.04.2012
24.05.2012 za smerové označenia časti obce
55/2012
885.00 € s DPH Obec Mlynčeky ARDSYSTÉM s.r.o. 24.04.2012 26.04.2012
24.05.2012 za odvoz TKO z obce
56/2012
316.44 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby s.r.o. 25.04.2012 30.04.2012
24.05.2012 réžia - apríl 2012
57/2012
87.50 € s DPH Obec Mlynčeky ZŠ s MŠ 02.05.2012 02.05.2012
24.05.2012 elektrina - dodávka a distribúcia
58/2012
782.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika a.s. 23.04.2012 03.05.2012
24.05.2012 za zemný plyn
59/2012
180.00 € s DPH Obec Mlynčeky SPP a.s. 01.05.2012 04.05.2012
24.05.2012 za zabezpečenie prevádzky ČOV
60/2012
99.58 € s DPH Obec Mlynčeky Ing.J.Cehula-EKOS 30.04.2012 07.05.2012
24.05.2012 členský príspevok RZTPO na rok 2012
61/2012
97.60 € s DPH Obec Mlynčeky RZTPO 27.04.2012 07.05.2012
24.05.2012 za telefón
62/2012
40.90 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 03.05.2012 09.05.2012
24.05.2012 za uloženie odpadu na skládke v Ľubici
63/2012
358.47 € s DPH Obec Mlynčeky Obec Ľubica 03.05.2012 09.05.2012
Zobrazených 2086 - 2100 z celkových 2156.
1 2 136 137 138 140 142 143 144