Obec Mlynčeky

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
26.02.2013 za mobil
15/2013
49.99 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 08.02.2013 15.02.2013
26.02.2013 za rozbor vody ČOV
16/2013
82.56 € s DPH Obec Mlynčeky Podtatranská vod.prevádz. spoločnosť a.s. 15.02.2013 20.02.2013
20.02.2013 za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
165/2012
39.96 € s DPH Obec Mlynčeky Prima banka Slovensko a.s. 19.12.2012 15.01.2013
20.02.2013 Účtovníctvo ROPO a obcí
169/2012
64.66 € s DPH Obec Mlynčeky IURA Edition spol.s.r.o. 02.01.2013 15.01.2013
20.02.2013 za Finančný spravodajca 2012
170/2012
11.30 € s DPH Obec Mlynčeky Poradca podnikateľa spol.s.r.o. 08.01.2013 15.01.2013
20.02.2013 za mobil
171/2012
50.24 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 08.01.2013 15.01.2013
20.02.2013 za prenájom stroja
172/2012
612.00 € s DPH Obec Mlynčeky Zemné a výkopové práce A.Vaverčák 08.01.2013 15.01.2013
16.01.2013 za Knihu Mlynčeky moja dedinka ...
141/2012
5170.00 € s DPH Obec Mlynčeky Jaroslav Šleboda - Jadro 09.11.2012 09.11.2012
16.01.2013 za mobil
142/2012
49.99 € s DPH Obec Mlynčeky Slovak Telekom a.s. 08.11.2012 15.11.2012
16.01.2013 daňové tlačivá
143/2012
40.15 € s DPH Obec Mlynčeky Cart Print s.r.o. 09.11.2012 23.11.2012
16.01.2013 za dodávku elektriny
144/2012
782.00 € s DPH Obec Mlynčeky Východoslovenská energetika, a.s. 23.11.2012 29.11.2012
16.01.2013 za Podtatranské noviny
145/2012
15.00 € s DPH Obec Mlynčeky Slovenská pošta, a.s. 26.11.2012 29.11.2012
16.01.2013 za réžiu dôchodcov
146/2012
184.00 € s DPH Obec Mlynčeky ZŠ s MŠ Mlynčeky 04.12.2012 04.12.2012
16.01.2013 za zemný plyn
147/2012
709.00 € s DPH Obec Mlynčeky SPP a.s. 01.12.2012 04.01.2013
16.01.2013 za vrecia na separovaný zber
148/2012
272.46 € s DPH Obec Mlynčeky Technické služby, s.r.o. 30.11.2012 04.12.2012
Zobrazených 2641 - 2655 z celkových 2817.
1 2 173 174 175 177 179 180 181 187 188