Obec Mlynčeky

Objednávka

objednávka 1 ks informačný systém MIS

Identifikácia

Číslo objednávky: 8/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ARDSYSTÉM s.r.o. Prešov

Adresa dodávateľa: Levočská 4

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: objednávka 1 ks informačný systém MIS

Cena objednávky: 900.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ružena Tomaľová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 29.03.2012

Datum zverejnenia: 30.03.2012

Dokumenty