Obec Mlynčeky

Objednávka

objednanie stavebno technického posudku - havarijný stav ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 9/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing.arch.Jozef Figlár

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 33878251

Predmet objednávky: objednanie stavebno technického posudku - havarijný stav ZŠ

Cena objednávky: 220.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ružena Tomaľová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 29.03.2012

Datum zverejnenia: 26.04.2012

Dokumenty