Obec Mlynčeky

Objednávka

Osvedčovacia kniha na overenie podpisu

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 23/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: CONNECT

Adresa dodávateľa: Jas 937/6, 924 00 Galanta

IČO dodávateľa: 34454730

Predmet objednávky: Osvedčovacia kniha na overenie podpisu

Cena objednávky: 16.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jana Bachledová ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.07.2017

Datum zverejnenia: 13.07.2017

Dokumenty