Obec Mlynčeky

Objednávka

Źľab OZ 20: vnútorný rozmer 500x500x2000 v počte 208ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 32/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prosper Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Levočská 857, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36474681

Predmet objednávky: Źľab OZ 20: vnútorný rozmer 500x500x2000 v počte 208ks

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.08.2017

Datum zverejnenia: 14.08.2017

Dokumenty