Obec Mlynčeky

Objednávka

dovoz stavebnej sute na opravu komunikácie

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 33/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Finekol, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 146, 059 76

IČO dodávateľa: 36508144

Predmet objednávky: dovoz stavebnej sute na opravu komunikácie

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.08.2017

Datum zverejnenia: 15.08.2017

Dokumenty