Obec Mlynčeky

Objednávka

zásahový odev, obuv, rukavice pre Hasičov

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 34/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Firesystem, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet objednávky: zásahový odev, obuv, rukavice pre Hasičov

Cena objednávky: 1405.32 € s DPH

Objednávku vystavil: Jaroslav Vojtaššák ( poslanec )

Dátumy

Dátum objednania: 22.08.2017

Datum zverejnenia: 23.08.2017

Dokumenty