Obec Mlynčeky

Objednávka

projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia v lok. 601

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 38/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Ľubomír Pisarčík

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 10, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47951435

Predmet objednávky: projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia v lok. 601

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 11.09.2017

Dokumenty