Obec Mlynčeky

Objednávka

rekonštrukcia verejného osvetlenia v lok. 601

Identifikácia

Číslo objednávky: 39/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 39/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Milan Pitoňák ml.

Adresa dodávateľa: Zochova 59, 06001 Kežmarok

IČO dodávateľa: 41766679

Predmet objednávky: rekonštrukcia verejného osvetlenia v lok. 601

Cena objednávky: 14800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.09.2017

Datum zverejnenia: 11.09.2017

Dokumenty