Obec Mlynčeky

Objednávka

spracovanie geometrického plánu lok. cintorín

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 42/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Gaštanová 1016/11

IČO dodávateľa: 34631763

Predmet objednávky: spracovanie geometrického plánu lok. cintorín

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.10.2017

Datum zverejnenia: 04.10.2017

Dokumenty