Obec Mlynčeky

Objednávka

Vlajka SR - 100x150 tunel-1ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 43/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Obchod - SVK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Chotčanská 117/40

IČO dodávateľa: 47175397

Predmet objednávky: Vlajka SR - 100x150 tunel-1ks

Cena objednávky: 17.76 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.10.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017

Dokumenty