Obec Mlynčeky

Objednávka

stravné lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: 44/2017

Názov zmluvy: objednávka č. 44/2017

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Le ChEQUE DEJENNER, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomašiková 23D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: stravné lístky

Cena objednávky: 1120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.10.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017

Dokumenty