Obec Mlynčeky

Objednávka

Prečistenie kanalizačnej šachty

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 1/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jozef Danko

Adresa dodávateľa: Šrobárova 42, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32862644

Predmet objednávky: Prečistenie kanalizačnej šachty

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 09.01.2018

Datum zverejnenia: 09.01.2018

Dokumenty