Obec Mlynčeky

Objednávka

objednanie projektovej dokumentácie na rozšírenie NN siete v lokalite IBV "Juh" Mlynčeky v trase plánovaného VN káblu bez odbočiek v dĺžke cca 250 m.

Identifikácia

Číslo objednávky: 10/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribúcia a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36211222

Predmet objednávky: objednanie projektovej dokumentácie na rozšírenie NN siete v lokalite IBV "Juh" Mlynčeky v trase plánovaného VN káblu bez odbočiek v dĺžke cca 250 m.

Cena objednávky: 2000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ružena Tomaľová ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 16.05.2012

Datum zverejnenia: 25.05.2012

Dokumenty