Obec Mlynčeky

Objednávka

údržba a servis v ZŠ, MŠ a kuchyni

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 4/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jaromír Zoričák- Zostav

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 116

IČO dodávateľa: 47135921

Predmet objednávky: údržba a servis v ZŠ, MŠ a kuchyni

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 05.02.2018

Dokumenty