Obec Mlynčeky

Objednávka

polohopis a výškopis - cesta na cintorín, parkovisko pri cintoríne a rozšírenie časti na cintorín pod novým cintorínom

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 13/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Gaštanová 1016/11

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: polohopis a výškopis - cesta na cintorín, parkovisko pri cintoríne a rozšírenie časti na cintorín pod novým cintorínom

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.03.2018

Datum zverejnenia: 27.03.2018

Dokumenty