Obec Mlynčeky

Objednávka

dodávka+ inštalácia technológie: bezdrôtový obecný rozhlas ROR 2

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 16/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: NOVES TRADE spol. s. r. o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 72, 951 51 Nová Ves nad Žitavou

IČO dodávateľa: 31414630

Predmet objednávky: dodávka+ inštalácia technológie: bezdrôtový obecný rozhlas ROR 2

Cena objednávky: 14794.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.04.2018

Datum zverejnenia: 18.04.2018

Dokumenty