Obec Mlynčeky

Objednávka

Vytyčovacie práce pre rekonštrukciu a invest. výstavy v r.2018

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Gaštanová 1016/11, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 34631763

Predmet objednávky: Vytyčovacie práce pre rekonštrukciu a invest. výstavy v r.2018

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.05.2018

Datum zverejnenia: 16.05.2018

Dokumenty