Obec Mlynčeky

Objednávka

GDPR - osobný údaj

Identifikácia

Číslo objednávky: 24/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 24/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: osobnyudaj.sk, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Garbiarska 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50528041

Predmet objednávky: GDPR - osobný údaj

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 14.05.2018

Datum zverejnenia: 16.05.2018

Dokumenty