Obec Mlynčeky

Objednávka

Piesok šaštín pre Mš

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Renova RN s.r.o.

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 629/1, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Piesok šaštín pre Mš

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 06.06.2018

Dokumenty