Obec Mlynčeky

Objednávka

Zemné práce pri investičných akciách v obci Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 28/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 28/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jakub Gallik

Adresa dodávateľa: Rakúsy 151, 059 76

IČO dodávateľa: 31253679

Predmet objednávky: Zemné práce pri investičných akciách v obci Mlynčeky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2018

Datum zverejnenia: 06.06.2018

Dokumenty