Obec Mlynčeky

Objednávka

zásahová obuv-4x, zásahový komplet-1x, rukavice-1x, prilba-1x, svietidlo-2x,

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 32/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet objednávky: zásahová obuv-4x, zásahový komplet-1x, rukavice-1x, prilba-1x, svietidlo-2x,

Cena objednávky: 1409.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Miroslava Hudačková ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.07.2018

Datum zverejnenia: 03.07.2018

Dokumenty