Obec Mlynčeky

Objednávka

modelovacia hmota - MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 34/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 34/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: WHITE CRYSTAL KFT

Adresa dodávateľa: 2600 Vác, Zrínyi utca 41/B

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: modelovacia hmota - MŠ

Cena objednávky: 69.72 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Jana Bachledová ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 03.07.2018

Datum zverejnenia: 03.07.2018

Dokumenty