Obec Mlynčeky

Objednávka

kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 35/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Office Depot

Adresa dodávateľa: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 36192384

Predmet objednávky: kancelárske potreby

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2018

Datum zverejnenia: 25.07.2018

Dokumenty