Obec Mlynčeky

Objednávka

stravné lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: 36/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava 25

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: stravné lístky

Cena objednávky: 1235.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2018

Datum zverejnenia: 07.08.2018

Dokumenty