Obec Mlynčeky

Objednávka

Oprava požiarnej miestnosti

Identifikácia

Číslo objednávky: 37/2018

Názov zmluvy: objednávka č. 37/2018

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jaromír Zoričák-Zostav

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 116, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 47135921

Predmet objednávky: Oprava požiarnej miestnosti

Cena objednávky: 350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2018

Datum zverejnenia: 04.09.2018

Dokumenty