Obec Mlynčeky

Objednávka

Práce a materiál súvisiaci s výmenou zásobníka vody EOH-150l,pre školskú jedáleň.

Identifikácia

Číslo objednávky: 39/2018

Názov zmluvy: Práce a material na zásob.vody

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jaromír Zoričák-Zostav

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 116, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 47135921

Predmet objednávky: Práce a materiál súvisiaci s výmenou zásobníka vody EOH-150l,pre školskú jedáleň.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 17.12.2018

Datum zverejnenia: 18.12.2018

Dokumenty