Obec Mlynčeky

Objednávka

Kancelárske potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 05/2019

Názov zmluvy: Objednávka kanc.potrieb

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Office DEPOT s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prievoyská 4/B, Bratislava 821 09

IČO dodávateľa: 36192384

Predmet objednávky: Kancelárske potreby

Cena objednávky: 190.14 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( ekonómka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.03.2019

Datum zverejnenia: 07.03.2019

Dokumenty