Obec Mlynčeky

Objednávka

práce na verejnom osvetlení

Identifikácia

Číslo objednávky: 08/2019

Názov zmluvy: oprava ver.osvetlennia

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Milan Pitoňák ml-MT ELEKTRI

Adresa dodávateľa: Vrbov 418, 059 72

IČO dodávateľa: 41766679

Predmet objednávky: práce na verejnom osvetlení

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková Eva ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.03.2019

Datum zverejnenia: 29.03.2019

Dokumenty