Obec Mlynčeky

Objednávka

betonové kocky

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2019

Názov zmluvy: bet.kocky

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prosper poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 857, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36474681

Predmet objednávky: betonové kocky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.05.2019

Datum zverejnenia: 13.05.2019

Dokumenty