Obec Mlynčeky

Objednávka

Hlboko kotvené parkové lavičky

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2019

Názov zmluvy: Lavičky

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Milcoln s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zaskalická 699/43, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 470 394 42

Predmet objednávky: Hlboko kotvené parkové lavičky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 15.05.2019

Datum zverejnenia: 14.06.2019

Dokumenty