Obec Mlynčeky

Objednávka

Rebrík teleskopický 3,8 m,ľahký zásahový odev, zásah.obuv, pracovné rovnošaty, šiltovky, svietidlo

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/2019

Názov zmluvy: Pre DHZ

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Firesystém, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21

IČO dodávateľa: 445 436 97

Predmet objednávky: Rebrík teleskopický 3,8 m,ľahký zásahový odev, zásah.obuv, pracovné rovnošaty, šiltovky, svietidlo

Cena objednávky: 969.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Marta Kaňuková ( ekonómka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 14.06.2019

Dokumenty