Obec Mlynčeky

Objednávka

Projekčné práce na rozvádzač verejného osvetlenia RVO, pre lokalitu VÝCHOD.

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2019

Názov zmluvy: verejné osvetlenie

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Ľubomír Pisarčík

Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 913/10, 059 01 Sp.Belá

IČO dodávateľa: 37880217

Predmet objednávky: Projekčné práce na rozvádzač verejného osvetlenia RVO, pre lokalitu VÝCHOD.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.06.2019

Datum zverejnenia: 20.06.2019

Dokumenty