Obec Mlynčeky

Objednávka

objednávka revitalizácie zelene v obci Mlynčeky

Identifikácia

Číslo objednávky: 25/2019

Názov zmluvy: Revitalizácia zelene

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: MM Projekt s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 33882550

Predmet objednávky: objednávka revitalizácie zelene v obci Mlynčeky

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2019

Datum zverejnenia: 07.08.2019

Dokumenty