Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávka betónových kociek

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/2019

Názov zmluvy: Betónové kocky

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Prosper poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 857, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36474681

Predmet objednávky: Objednávka betónových kociek

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Milena Svocáková ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2019

Datum zverejnenia: 06.09.2019

Dokumenty