Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávka kanc.nábytku pre OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/2019

Názov zmluvy: Kancelársky nábytok

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Kika nábytok s.r.o.

Adresa dodávateľa: Galvaniho 11, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 35883103

Predmet objednávky: Objednávka kanc.nábytku pre OcÚ

Cena objednávky: 560.12 € s DPH

Objednávku vystavil: Ovčariková Simona Mgr. ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2019

Datum zverejnenia: 13.09.2019

Dokumenty