Obec Mlynčeky

Objednávka

Posuvná obojstranná tabuľa- korková 2ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/2019

Názov zmluvy: Tabuľa

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Nomiland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet objednávky: Posuvná obojstranná tabuľa- korková 2ks

Cena objednávky: 198.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ovčariková Simona Mgr. ( referent obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2019

Datum zverejnenia: 13.09.2019

Dokumenty