Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávka dopravného značenia pred ZŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/2019

Názov zmluvy: Dopravné značenie

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Dopravné značenie Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 4806, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31599613

Predmet objednávky: Objednávka dopravného značenia pred ZŠ

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 23.09.2019

Datum zverejnenia: 23.09.2019

Dokumenty