Obec Mlynčeky

Objednávka

Výstavba dočasného chodníka v lokalite JUH v Mlynčekoch

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/2019

Názov zmluvy: výstavba chodníka

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Jakub Gallik

Adresa dodávateľa: Rakúsy č.151, 059 76 Rakúsy

IČO dodávateľa: 312 53 679

Predmet objednávky: Výstavba dočasného chodníka v lokalite JUH v Mlynčekoch

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 25.09.2019

Datum zverejnenia: 07.10.2019

Dokumenty