Obec Mlynčeky

Objednávka

Pracovné rovnošaty pre hasičov s opaskom a nápisom 4 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 41/2019

Názov zmluvy: Rovnošaty pre hasičov

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Firesystém, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet objednávky: Pracovné rovnošaty pre hasičov s opaskom a nápisom 4 ks

Cena objednávky: 260.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.10.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019

Dokumenty