Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávka geodetických prác pre obec

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2020

Názov zmluvy: Geodetické práce

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing.Pavel Brutovský

Adresa dodávateľa: Gaštanová 1016/11, Kežmarok

IČO dodávateľa: 34631763

Predmet objednávky: Objednávka geodetických prác pre obec

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.02.2020

Datum zverejnenia: 10.02.2020

Dokumenty