Obec Mlynčeky

Objednávka

Objednávka na rozbor odpadovej vody na rok 2020.

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/2020

Názov zmluvy: rozbor odp.vody

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: PVPS a.s.Veolia

Adresa dodávateľa: Hraničná cesta 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 365 00968

Predmet objednávky: Objednávka na rozbor odpadovej vody na rok 2020.

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.01.2020

Datum zverejnenia: 10.02.2020

Dokumenty