Obec Mlynčeky

Objednávka

Vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie a ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: EKOS - Ing Jaroslav Cehula

Adresa dodávateľa: Karpatská 3314/7, Poprad 058 01

IČO dodávateľa: 32881851

Predmet objednávky: Vypracovanie prevádzkového poriadku kanalizácie a ČOV

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Eva Matejková ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 18.02.2020

Datum zverejnenia: 10.03.2020

Dokumenty