Obec Mlynčeky

Objednávka

Vývoz separovaného odpadu na 3/2020

Identifikácia

Číslo objednávky: 7/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa objednávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO objednávateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marius Pedersen a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735, 91101 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Vývoz separovaného odpadu na 3/2020

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Eva Matejková ( ref.obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.03.2020

Datum zverejnenia: 10.03.2020

Dokumenty